top of page
wizualizacja plac.jpg

Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu od Przystani do Portu Drzewnego

 

Projektanci: GRINER Architektura krajobrazu: Wojciech Pytel, Agnieszka Boruch, Joanna Orzinska

Powierzchnia: 400 ha
Lokalizacja: Miasto Toruń

Projekt: 2020

Realizacja: -

IDEA: PARK FLUWIALNY


Piaszczyste łachy i nadrzeczne kępy obecne w lokalnym  krajobrazie stały się źródłem myśli do opracowania niniejszej koncepcji.  Są wartym podkreślenia dziedzictwem dla przyszłych pokoleń.  Geomorfologiczne formy przełożono na elementy zagospodarowania terenu.

W przestrzeni zaproponowano kilka głównych stref, pomiędzy którymi zlokalizowano obszary zagospodarowane w sposób ekstensywny, z poszanowaniem dla przyrody. Główne punkty programowe “spięto” ścieżką edukacyjno-przyrodniczą oraz ciągami pieszymi, umożliwiając tym samym wygodną komunikację. Dzięki klarownej idei obszar nad Wisłą zyskał tożsamość i spójną wizję.

plansza1.jpg
chemat wysp1.jpg

PODZIAŁ FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY i KOMPOZYCJA

Obszary, które skupiają ludzi wynikają z kontekstu, zgodnie z Teorią Wysp. Są miejscem wypoczynku i integracji.  Zaplanowane przestrzenie mają zróżnicowany program funkcjonalny. Ich lokalizacja wynika z uwarunkowań przestrzennych otoczenia i terenu opracowania. W jednym miejscu możemy biesiadować z przyjaciółmi, w innym wypożyczyć kajak, a na koniec  udać się na spacer i obserwację przyrody.  Strefy zróżnicowane są na tyle, by każdy znalazł coś dla siebie. Nie zapomniano przy tym o osobach ceniących sobie samotność w otoczeniu przyrody, jak i o grupach ludzi kochających spotkania w bardziej „miejskim charakterze”. Starano się przy tym maksymalnie skorelować architekturę z otaczającą przestrzenią. Podkreślono  osie kompozycyjne, wykreowano wnętrza krajobrazowe z otwarciami widokowymi. Całość spięto ścieżką edukacyjno-przyrodniczą.

 

rzut cały.jpg
plansza4 cz1.jpg
plansza4 cz1.jpg
plansza4 cz2.jpg
plansza3 cz1.jpg
wizualizacja plac.jpg
plansza3 cz2.jpg
plansza2 cz1.jpg
bottom of page