top of page
Zał_1_inwentaryzacja_dendrologiczna_rysu

Zajmujemy się przygotowaniem opracowań z zakresu architektury krajobrazu:

- inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem, kolizje drzew, pomiary

- waloryzacje zieleni, opinie dendrologiczne, operaty pielęgnacyjne

- wnioski o wycinkę  wraz z preliminarzem opłat administracyjnej wycinki drzew

- wizualna ocena statyki drzew, zabezpieczenie drzew na placu budowy

 

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna składa się z:

a)części tekstowej (opis stanu istniejącego, opis roślinności itp.)

b)załączników:

- mapa zasadnicza z lokalizacją drzew,

- tabela ze szczegółowym opisem drzewostanu (gatunek, obwód pnia, wysokość, szerokość korony, stan zdrowotny, zalecenia pielęgnacyjne).

Opracowania wykonujemy w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenie i aktualne prawo (m.in. Ustawa o ochronie przyrody, prawo budowlane i inne)

 

WYKONALIŚMY między innymi:
 

Inwentaryzacja dendrologiczna

przy ul. Szturmowej, Warszawa

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO "Tynkbud-1" Sp z o. o.

Analiza drzewostanu i obliczenie kosztów administracyjnej wycinki, Warszawa Bielany

Opracowanie.: Wojciech Pytel,
Inwestor: HILL International Sp. z o. o.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

przy ul. Św. Stanisława, Warszawa

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO "Tynkbud-1" Sp z o. o.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego, Warszawa

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO "Tynkbud-1" Sp z o. o.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

przy ul. Kabackiej, róg Al. KEN, Warszawa

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO "Tynkbud-1" Sp z o. o.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

Skwer Wyzwolenia, Wyszków

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska
Inwestor: Urząd Miasta Wyszków

Analiza inwestycyjna zieleni i obliczenie kosztów administracyjnej wycinki, Warszawa Wola

Opracowanie.: Wojciech Pytel,
Inwestor: Ecosolution Sp. z o. o.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

parku w Sokołówku

Opracowanie.: Wojciech Pytel, Paulina Pianowska, Anna Orowiecka, Magdalena Otyś, Izabella Orłow, Paulina Peryt
Inwestor: Urząd Miasta Ciechanów

bottom of page