top of page

OFERTA

Projektowanie / Analizy

- koncepcje, wizualizacje, projekty wykonawcze

- projekty parków, skwerów, placów zabaw, ogrodów, zielone dachy, tereny sportowe;

- opracowania dendroloficzne: inwentaryzacje dendrologiczne, gospodarka drzewostanem, wnioski o wycinkę itp.;

- specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie

- projekty nawierzchni i ogrodzeń, rysunki CAD

- projekty  małej architektury (DFA) i elementów zagospodarowania jak altany, schody, tarasy, mury oporowe, fontanny, baseny kąpielowe, stawy;

- projekty rewaloryzacji i modernizacji zieleńców;
 

Wykonawstwo
Pielęgnacja i serwis

- nadzór realizacji robót, budowa ogrodu, kształtowanie terenu, kontrola zamówień i przebiegu prac;

- wykonywanie systemów odwadniających;

- systemy automatycznego nawadniania;

- oczka wodne, strumienie, ściany wodne;

- budowa nawierzchni, placów i patio, tarasów;

- montaż oświetlenia;
- zakładanie trawników z siewu i z darni (w rolce);
- sadzenie roślin (drzewa, krzewy, byliny), ekowarzywniki;
- kompozycje kamienne, donice;

- kompozycje florystyczne.

- całoroczna/stała pielęgnacja zieleni;

- sporządzanie wytycznych i operatów pielęgnacji;

- nadzór w zakresie pielęgnacji terenów zieleni;

- doradztwo w zakresie pielęgnacji ogrodu;

- różnego typu cięcia drzew i krzewów (cięcia formujące, pielęgnacyjne), przycinanie żywopłotów, wycinka

- nawożenie;
- pielęgnacja trawników (koszenie, podlewanie, nawożenie, wertykulacja i aeracja, piaskowanie),
- konserwacja systemów automatycznego nawadniania;


Zabrania się kopiowania i udostępniania jakichkolwiek zdjęć i opisów zamieszczonych na stronie. Ich autorem jest Wojciech Pytel i objęte są one ochroną własności intelektualnej.  Kopiowanie lub rozpowszechnianie zdjęć bez wiedzy autora podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych.

bottom of page