top of page
wizka2.jpg
Koncepcja zagospodarowania parku Dolina Służewiecka
 

Projektanci: Wojciech Pytel, Paulina Pytel 
Powierzchnia: 29,5 ha
Lokalizacja: Warszawa, Mokotów

Inwestor: Opracowanie studialne

  

Projekt obejmował wykonanie szeregu analiz , z których następnie wyciągnięte zostały wnioski i wykonana koncepcja.
W projekcie postanowiono zmniejszyć zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenia powietrza, nadać przestrzeni identyfikację, utworzyć wnętrza krajobrazowe, uczytelnić komunikację a także wydzielić strefy przeznaczone do różnej aktywności, wyposażone w odpowiednie przyrządy i małą architekturę.
Idea projektu: Miasto, Wieś, Natura wynikła z przeanalizowania historii. Dawniej, w miejscu dzisiejszego parku znajdował się las z rozlewiskami mający zapewne ważną funkcję przyrodniczą. Następnie w miejscu tym pojawiły się pojedyncze budynki wsi Służewo. Dopiero w latach 70 ubiegłego wieku dookoła parku rozpoczęto budowę bloków mieszkalnych i otoczenie nabrało miejskiego charakteru. Nawiązano zatem do ducha miejsca i jego przeszłości, tworząc strefę miejską (w pobliżu bloków), wiejską (w miejscu z pozostałością sadów i łąk) oraz strefę leśną w miejscach o największych walorach przyrodniczych.

001.jpg
rzut.jpg
wizka3.jpg
wizka1.jpg
bottom of page