top of page
PP!wizka1.jpg
Koncepcja zagospodarowania dziedzińca osiedlowego Belgijska
 

Projektanci: Wojciech Pytel, Paulina Pytel
Powierzchnia: 1030 m²
Lokalizacja: Warszawa, Mokotów

Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa

 

Celem projektu była poprawa jakości przestrzeni sąsiedzkiej, zaproponowanie miejsc wypoczynku, modernizacja istniejących nawierzchni wraz z infrastukturą, zapropojektowanie miejsc parkingowych, strefy gospodarczej, odtworzenie zabytkowego murka, naturalne umocnienie skarpy oraz zaprojektowanie roślinności  ozdobnej przez cały sezon.
Teren podzielono na strefy funkcjonalne. Pierwszą z nich stanowi  klomb który podkreśla kształt całości założenia,  kompozycyjnie łączy wejście północne i zachodnie do budynku mieszkalnego. W obrębie klombu zaproponowano miejsce do wypoczynku w otoczeniu ozdobnej roślinności.
Kolejną strefą jest strefa komunikacji, która obejmuje drogę dojazdową dla mieszkańców budynku, będącą jednocześnie drogą pożarową.  W południowej części tej strefy wydzielone zostały miejsca postojowe dla 5 pojazdów.
Ostatnią strefą jest strefa gospodarcza znajdująca się w południowej części terenu. Zaproponowano tam lokalizację wiaty śmietnikowej obrośniętej winobluszczem.

Kompozcycja  i użyte materiały wynikają bezpośrednio z projektu budynku przez co całość ma spójny charakter.

PP1wizka2.jpg
PP1rzut.jpg
PP1przekrój.jpg
bottom of page