top of page
Koncepcja zagospodarowania zieleńca przy ul. Zajączka (róg Or-Ota)
 

Projektanci: Wojciech Pytel, Paulina Pytel
Powierzchnia: 2512 m²
Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz

Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa

  

W zakres opracowania poza koncepcją zagospodarowania terenu weszło sporządzenie bilansu terenu oraz oszacowanie kosztów wykonania inwestycji.

Główna ideą zieleńca opiera się na geometrycznych figurach złagodzonych zaokrągleniami. Nawiązują one do bryły sąsiadującego budynku, dopasowują się do istniejącego stanu oraz nadają przestrzeni jednolity, nowoczesny charakter. Przestrzeń zieleńca został podzielona na strefy funkcjonalne.
Strefa przy basenie pełni funkcję wypoczynkową dla osób korzystających z basenu przy zapewnieniu odpowiedniej intymności. Drewniany taras jest miejscem spotkań użytkowników basenu. Strefa reprezentacyjna znajduje się w części centralnej. Ma ona formę placu z kwietnikiem, w którym zaprojektowano kompozycję z bylin ozdobnych przez cały rok. Kolejna strefą jest strefa izolacyjna,która pełni funkcję ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami dochodzącymi od strony ulicy. Zaprojektowano ją w formie zagajnika z niewielkich drzew.  W części południowej znajduje się strefa zabaw. Zabawę umożliwiają urządzenia do zabaw w polu ze żwirkiem rzecznm, sąsiadujące trawniki oraz trzepak.  Strefa przy budynku, umożliwia dostęp do klatek schodowych oraz śmietnika. Teren opracowania został ogrodzony, a dostęp mają jedynie mieszkańcy budynków.

bottom of page